ANBI

ANBI

Sinds april 2012 is Concinnitas Foundation aangemerkt door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling, ofwel ANBI.

Ze is daarmee volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. 


Belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken als persoonsgebonden aftrek ongeacht inkomen. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone giften en periodieke giften.


Gewone giften:

Schenkt u ons een gewone gift, dan is die aftrekbaar voor u inkomstenbelasting.

Voor het totaal aan deze giften geldt een drempel voor aftrek van 1% van uw verzamelinkomen. En daarvoor geldt weer een minimum van € 60,-.

Het aftrekbare bedrag mag daarnaast maximaal 10% bedragen van uw verzamelinkomen.

Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten in box 1, 2 en 3, vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.


Periodieke giften:


U kunt een schenkingsakte regelen via uw eigen notaris, maar het kan ook eenvoudig via de onze.

U hoeft daarvoor slechts de volmacht aan te vragen via mail en ingevuld te versturen naar onze notaris. Het adres vindt u op de volmacht.

Wanneer u jaarlijks tenminste € 120,- schenkt, komen de notariskosten voor onze rekening.


De Belastingdienst neemt deze giften in aanmerking voor de aftrek, voor zover u schriftelijke bewijzen kunt overleggen. Een notariële akte is dus wel raadzaam, maar niet verplicht.