Betekenis

“CONCINNITAS is een term gebruikt door de grote renaissance architect/ theoreticus Leon Battista Alberti (midden XVe eeuw), betekenend: een harmonisch geheel waarin het geheel meer is dan de som der delen, bv. een opera is meer dan tekst, muziek, regie, decor e.d tezamen. Een kathedraal is meer dan bouwkunst, beelden, schilderkunst alleen.

Betekent verder ook Harmonie, d.w.z. volmaakt evenwicht.”

Dr. Hans Koch